Exame » PAINEL NGS PARA DISLIPIDEMIA [HIPERLIP]

calendar_today Prazo: 28 dias corridos

Exame » SEQUENCIAMENTO DO GENE ABCB4 [ABCB4]

calendar_today Prazo: 28 dias corridos

Exame » SEQUENCIAMENTO DO GENE FLNA COM CNV [FLNA]

calendar_today Prazo: 28 dias corridos

Exame » SEQUENCIAMENTO DO GENE PCDH19 [PCDH19]

calendar_today Prazo: 28 dias úteis
Exame » ANTICORPOS ANTI GAD [ANTIGAD]

calendar_today Prazo: 20 dias corridos

Exame » ANTI MUSCULO ESTRIADO [ANTIMUSC]

calendar_today Prazo: 20 dias corridos


Pesquisando
Pesquisando

Fale Conosco